Polityka prywatności

1.Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem jest 5 Gwiazdek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Wilczak 16A/101, 61-623 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0001022580, NIP 9721338030, REGON, 524874035,  zwanym dalej „5 Gwiazdek”, „Administratorem” lub „MOAGO”.

2.Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych firmowych (NIP, REGON) dostaliśmy od Państwa lub pobraliśmy je z GUS (Główny Urząd Statystyczny). Dotyczy to tych Państwa, którzy stali się naszymi klientami i znami współpracują. Państwa dane w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, miasto dostaliśmy od Państwa po dobrowolnym wysłaniu do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na tej stronie internetowej w zakładce „kontakt”. 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez MOAGO?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: wykonania umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, tj. świadczenia usługi, w szczególności usługi świadczenia hostingu, usługi reklamowej, okołoreklamowej i programistycznej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”). Dotyczy to tych Państwa, którzy stali się naszymi klientami i znami współpracują. 

Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora i w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO) w następujących celach:
– podatkowych i rachunkowych,
– dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami,
– dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert lub ustawieniach usług podmiotów
zewnętrznych na podstawie Państwa odwiedzin na stronie,
– prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych,
– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon,
– monitorowania Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów
kluczowych,
– obsługi Państwa próśb i zapytań przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane
wprost z wykonaniem umowy,
– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo
wziąć udział,
– windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
– prowadzenia analiz statystycznych,
– przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli zgodzą się Państwo, to przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie informując nas o tym poprzez przekazanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail
kontakt[at]moago.pl Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia wskazanych wyżej umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Administrator może powierzyć podmiotom trzecim przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa powyżej. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w zdaniu poprzednim, chyba że będzie to wymagane lub dozwolone prawem, tj. w szczególności:
– organom publicznym walczącym z oszustwami,
– biurom księgowo-rachunkowym,
– właścicielom platform świadczącym usługi w zakresie wystawiania faktur.

Państwa dane osobowe (w szczególności w postaci numeru IP) mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC (np. Google reCAPTCHA, Google Analytics) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub inne podmioty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania od Administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W innym przypadku – po prostu je usuwamy. 

6. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Prawa te można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: kontakt[at]moago.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres MOAGO-marketing solutions, ul. Wilczak 16A lok. 101, 61-623 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych zgoda może być odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza Państwa dane w celu marketingu bezpośredniego, uprawieni są Państwo jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania zgodnie z ust. 7 poniżej.

Przesyłanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody na taką formę komunikacji.

7. Profilujemy Państwa dane

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez Państwa zachowań i na tej podstawie dopasowywaniu oferty usług prezentowanych Państwu przez MOAGO. Przysługuje Państwu prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

8. Ciasteczka

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Użytwkonik w każdej chwili może: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na tej stronie cookies wykorzystywan są: do zapamiętywania informacji o sesji, w celach statystycznych, marketingowych, udostępniania funkcji strony www

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy każej przeglądarki.

Więcej o cookies można przeczytać tutaj: https://wszystkoociasteczkach.pl/

8. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności lub chęci skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej kontakt[at]moago.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres MOAGO-marketing solutions, ul. Wilczak 16A lok. 101, 61-623 Poznań.